Kemal Karakaya’nın anlatımı ile 17. yüz yılda Osmanlı Devleti