Kemal Karakaya’nın anlatımı ile 19. Yüzyılda Siyasi Yaşam